Надо много учиться, чтобы знать хоть немного.
МОНТЕСКЬЕ

моя фоткамоя фоткамоя фотка Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей та форм навчання

№6113 .Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання робіт для студентів cпеціальності 6.090500 "Теплоенергетика", "Холодильні машини і установки" заочної форми навчання. К.:НУХТ, 2003 (RAR)(ПАРОЛЬ!!!)

№6624 .Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання робіт для студентів напрямку 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. К.:НУХТ, 2006 (ZIP)(ПАРОЛЬ!!!)

№6693 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.091700 "Технологія жирів та жирозамінників" напрямку підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" денної форми навчання. К.НУХТ 2006.(ZIP)(ПАРОЛЬ!!!)

№6939 .Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання розрахункових робіт для студентів напрямку 6.090500 "Теплоенергетика" та "Холодильні машини та установки" напряму 0905 "Енергетика" заочної форми навчання. К.:НУХТ, 2007 (ZIP)(ПАРОЛЬ!!!)

№6670 ТЕПЛОТЕХНІКА .Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. К.:НУХТ, 2005 (RAR)(ПАРОЛЬ!!!)

№6940 Методичні вказівки до самостійної роботи "Термодинаміка ідеальних газів" для студентів спеціальностей напрямку підготовки 0902 "Інженерна механіка" денної форми навчання. К.:НУХТ, 2007 (ZIP)(ПАРОЛЬ!!!)

№7251 Методичні вказівки до вивчння контрольних робіт для студентів напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання. К.:НУХТ, 2009 (ZIP)(ПАРОЛЬ!!!)

№7979. Методичні вказівки для практичних занять (ТЕХНОЛОГИ,МЕХАНІКИ)(RAR) - ОНОВЛЕНО 13.03.12р.(ПАРОЛЬ!!!)NEW!!!

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: Дослідження процесу адіабатного витікання водяної пари через сопло, що звужується. (Заочники енергетики)

№8014 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по ТЕПЛОМАСООБМІНУ для студентів спеціальності 6.090601 та 6.090604 ЕНЕРГЕТИКИ денної та заочної форм навчання.(RAR)(ПАРОЛЬ!!!)NEW!!!