Практика без теории ценнее, чем теория без практики..
КВИНТИЛИАН

моя фотка Тут Ви можете завантажити діаграми та таблиці теплофізичних величин різних речовин, необхідні для практичних чи лабораторних занять, а також виконання самостійних робіт

Фізичні властивості трансформаторної оливи та оливи МС-20 в залежності від температури (для розв'язання задач по ТМО)

Фізичні властивості води на лінії насичення (для розв'язання задач)

H-d діаграма вологого повітря (для розв'язання задач)

h-s діаграма водяної пари (для розв'язання задач)

h-s (варіант 2) діаграма водяної пари (для розв'язання задач)

logP-h діаграма для R12 (для розв'язання задач та виконання лабораторної роботи)

Скачай програму для роздруківки міліметрівки ( для звичайних лазерних принтерів - роздруковуй чорний колір)

Роздрукуй логарифмічну міліметрівку

Роздрукуй довільну міліметрівку (ПАРОЛЬ!!!)

Завантаж програму для побудови довільних графіків(проста програма, яка дозволяє будувати та форматувати любі графіки функцій, заданих як аналітично так і таблично. Є можливість перенесення графіків у довільний документ). (ПАРОЛЬ!!!)

ПОДИВИСЬ ТЕРМІНОЛОГІЮ ПО ТЕПЛОМАСООБМІНУ