моя фотка

моя фотка

моя фотка

Можно знать многое - не зная самого нужного!!!.
Л.ТОЛСТОЙ

ЛЕКЦІЇ ПО ТЕПЛОТЕХНІЦІ

На даній сторінці представлені копії презентацій лекцій з Технічної термодинаміки та Теплопередачі, які читаються для студентів неергетичних спеціальностей. Ці лекції представлені лише для ознайомлення, тому в не дуже якісному стані (для захисту від копіювання - захист авторських прав). Більш детально ці презентації , у високій якості слайдів,розглядаються під час лекційних занять

.

CТУДЕНТ ЕНЕРГЕТИК ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 2013-2014- ПРОЧИТАЙ ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!

ДЛЯ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ: ЗАВАНТАЖ КОПІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА (пароль)

ЛЕКЦІЯ 1. Основні поняття термодинаміки. Параметри стану робочого тіла. Нульове начало ТД. Основні закони ідеальних газів, рівняння стану. Поняття про газові суміші ІГ.

Лекція 2.1-ий закон термодинаміки. Внутрішня енергія. Робота і теплота -форми обміну енергії. Теплоємність газів. Ентальпія, ентропія. Координати та потенціали ТД взаємодії.

Лекція 3.Основні термодинамічні процеси ідеальних газів та їх дослідження.

Лекція 4.Термодинамічні цикли теплових машин. Другий закон термодинаміки. Оборотні і необоротні процеси. Колові процеси та цикли (прямі, зворотні). Цикл Карно. Ексергія. Холодильні установки.

Лекція 5.Поняття про фази та фазові переходи. Рівняння стану реальних газів. Процеси пароутворення. Зміна агрегатного стану. P-V i T-V , T-S i h-S діаграми.

Лекція 6. Визначення термодинамічних параметрів води і водяної пари. Таблиці та діаграми термодинамічних властивостей води і водяної пари. Основні термодинамічні процеси водяної пари, їх дослідження.

Лекція 7. Цикли паросилових установок. Цикл Ренкіна. Шляхи підвищення термічних ККД циклу. Теплофікаційні цикли.

Лекція 8. Парогазові суміші. Вологе повітря, його основні характеристики. Діаграма ентальпія-вологовміст вологого повітря та її використання.

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА (ОСНОВИ ТЕМПЛОМАСООБМІНУ)

Лекція№9 Основні види процесів переносу теплоти:теплопровідність,конвекція, теплове випромінювання. Теплопровідність та теплопередача одно- та багатошарових плоских і циліндричних стінок у стаціонарному режимі.

Лекція 10.Конвективний теплообмін. Основи теорії подібності процесів. Критерії подібності та критеріальні рівняння. Тепловіддача при вільній та вимушеній конвекції.

Лекція 11. Тепловіддача при кипінні рідини. Тепловіддача при плівковій конденсації пари, характеристики процесів. Основні рівняння для визначення коефіцієнтів тепловіддачі.

Лекція 12. Теплообмін випромінюванням.

Лекція 13. Загальні поняття про теплообмінні апарати (ТА):їх види та класифікація. Схеми руху теплоносія в рекуперативних ТА. Основи теплового розрахунку ТА.

Лекція 14. Види і характеристика палива. Теплота згорання палива. Умовне паливо. Основи процесів горіння.

Лекція 15. Котельні установки. Основні та допоміжні компоненти котельних кстановок. Водопідготовка.